5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไปไหว้ให้เป็นศิริมงคล

5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไปไหว้ให้เป็นศิริมงคล

วัดภาคเหนือ, วัดสำคัญ
ภาคเหนือของไทยขึ้นชื่อเรื่องวัดสวยงามผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและมีความเป็นมาเก่าแก่หลายร้อยปี หากมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหน…
Read More