วัดประจำรัชกาลที่ ๕

วัดประจำรัชกาลที่ ๕

วัดประจำรัชกาล
'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม' เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ความสำคัญของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้ คือ เป็น…
Read More
วัดประจำรัชกาลที่ ๔

วัดประจำรัชกาลที่ ๔

วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ ๔ คือ 'วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร' เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพร…
Read More
วัดประจำรัชกาลที่ ๓

วัดประจำรัชกาลที่ ๓

วัดประจำรัชกาล
สําหรับ วัดประจำรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บางคนอาจคิดว่าเป็น 'วัดราชนัดดาราม' เนื่องจากมีพระบรมราชานุสาวรีย์…
Read More
วัดประจำรัชกาลที่ ๒

วัดประจำรัชกาลที่ ๒

วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใ…
Read More
วัดประจำรัชกาลที่ ๑

วัดประจำรัชกาลที่ ๑

วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร • ประวัติของวัดพระเชตุพนวิมลมัง…
Read More