วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดประจำรัชกาล
วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า “วัดแจ้ง” หรือจะเรียกสั้นๆ ว่า “วัดอรุณ” เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ว่ากัน…
Read More

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่ทุกคนคุ้นกันในชื่อ “วัดโพธิ์” (ชื่อเด…
Read More

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัด

วัดประจำรัชกาล
เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของ…
Read More

รัชกาลที่ 4 : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาล
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท…
Read More

วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน

วัดประจำรัชกาล
ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมธาตุส่วนกระหม่อม หน้าอก นิ้วพระหัตถ์ พระเกศาธาตุ และพระธาตุย่อย…
Read More