วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัดภาคใต้
วัดฉลอง ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที…
Read More