หลวงพ่อเฉย วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

หลวงพ่อเฉย วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
"วัดใหญ่อินทาราม" (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 858 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติ แต่เดิม…
Read More
หลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา

หลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประวัติหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา "หลวงพ่อวัดน้ำรอบ" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานภายในมณฑปวัดไตรมารคสถิต (วัดโคกก…
Read More
หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพแทนพระพุทธเจ้า ในตำนานเรื่องพระแก่นจันทน์ได้พรรณนาเรื่องพระพุทธรูปองค์แรกไว้ว่า ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำ…
Read More
พระปางขอฝน วัดทิพย์สุคนธาราม  จ.กาญจนบุรี

พระปางขอฝน วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
เขาเล่าว่า … ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมี…ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และท…
Read More
หลวงพ่อชินประทานพร วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

หลวงพ่อชินประทานพร วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่มีความใหญ่โตกว้างขวาง มีหลวงพ่อชินประทานพรเป็นพระประธาน โดยเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุด…
Read More