การลดวิบากกรรม ๔๕ อย่าง

การลดวิบากกรรม ๔๕ อย่าง

บทความ
บางท่านว่าผลกรรมชั่ว ตัดได้บางท่านว่า ผลแห่งกรรมชั่วตัดไม่ได้บางท่านว่า บางอย่างได้ บางอย่าง ไม่ได้บางท่านว่า ตัดไม่ได้ ผ่อนหนักเป…
Read More