หลวงพ่อเฉย วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

หลวงพ่อเฉย วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
"วัดใหญ่อินทาราม" (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 858 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติ แต่เดิม…
Read More
หลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา

หลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประวัติหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย จ.พังงา "หลวงพ่อวัดน้ำรอบ" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานภายในมณฑปวัดไตรมารคสถิต (วัดโคกก…
Read More
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัด

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัด

วัดสำคัญ
เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของ…
Read More
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดประจำรัชกาล
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าสล็อต-ออนไลน์.net วัดมะกอกนอก…
Read More
หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพแทนพระพุทธเจ้า ในตำนานเรื่องพระแก่นจันทน์ได้พรรณนาเรื่องพระพุทธรูปองค์แรกไว้ว่า ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำ…
Read More