1. ปีชวด (ปีหนู) : พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

Home / วัดประจำวันเกิด / 1. ปีชวด (ปีหนู) : พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

พระธาตุศรีจอมทอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประเมาน 58 กิโลเมตรสล็อต-ออนไลน์.net วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารร เป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระทักษิณโมลีธาตุ” พระธาตุส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ตั้ง : ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่