วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน

Home / วัดประจำรัชกาล / วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมธาตุส่วนกระหม่อม หน้าอก นิ้วพระหัตถ์ พระเกศาธาตุ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์นครหริภุญชัย เป็นศิลปกรรมล้านนาholiday-casino.org มีความงดงามและลงตัว องค์พระธาตุมีสีทองอร่ามเป็นที่ต้องตาต้องใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หากใครได้มานมัสการพระธาตึหริภุญชัยจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างสูงสุด และถือเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้แก่ชีวิตอีกด้วย

ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ลำพูน