วัดพระธาตุมหาชัย

Home / วัดประจำวันเกิด / วัดพระธาตุมหาชัย

วัดพระธาตุมหาชัย ประดิษฐาน ณ วัดโฆษดารามhttps://bbet88.com อ.ปลาปาก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ

 

ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสานค่ะ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

คาถาบูชา ให้บูชาองค์พระธาตุมหาชัย ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท