วัดประจำรัชกาลที่ ๓

Home / วัดประจำรัชกาล / วัดประจำรัชกาลที่ ๓

วัดราชกาล ๓

สําหรับ วัดประจำรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บางคนอาจคิดว่าเป็น ‘วัดราชนัดดาราม’ เนื่องจากมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ อยู่ตรงบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
แต่จริงๆ แล้ววัดประจำรัชกาลที่ ๓ คือ “วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” หรือ “วัดราชโอรสาราม” หรือ “วัดราชโอรส”
วัดราชโอรสาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช วรวิหาร เป็นวัดราษฎร์ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
เดิมเรียกว่า ‘วัดจอมทอง’ บ้าง ‘วัดเจ้าทอง’ บ้าง หรือ ‘วัดกองทอง’ บ้าง
มูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนา “วัดราชโอรสาราม” นั้น สืบเนื่องจากบริเวณนี้เป็นนิวาสสถานของพระประยูรญาติข้างฝ่ายพระบรมราชชนนีของพระองค์ คือ กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 2)
อีกทั้ง ในเดือน 11 ปีมะโรง พ.ศ.2363 ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีข่าวเข้ามายังพระนครว่า พม่าตระเตรียมกำลังพลจะยกทัพเข้ามายังประเทศสยามอีก หลังจากเสร็จศึกเก้าทัพแล้ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓)
ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลหมื่นหนึ่งเสด็จไปตั้งขัดตาทัพพม่าทางด่านพระเจดีย์ 3 องค์ ณ ตำบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
พระองค์ได้เสด็จยาตราทัพออกจากกรุงเทพฯ โดยทางเรือผ่านคลองบางกอกใหญ่เข้าคลองด่าน เมื่อเสด็จถึง ‘วัดจอมทอง’ ซึ่งเป็นวัดโบราณ ก็เสด็จหยุดประทับแรมที่หน้าวัด
ในการนี้ พระองค์ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เสด็จไปราชการทัพคราวนี้ประสบความสำเร็จ เสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพ หากมีชัยชนะกับศึกครั้งนี้เมื่อไร จะกลับมาบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรือง
เมื่อได้ยาตราทัพไปตั้งอยู่ ณ เมืองกาญจนบุรี จะย่างเข้าสู่ปีมะเส็งในปี พ.ศ.2364 แล้ว ปรากฏว่าสุดท้ายไม่มีวี่แววว่าข้าศึกพม่าจะยกทัพเข้ามาตามที่เล่าลือกัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เลิกกองทัพ เสด็จกลับพระนคร เมื่อราวเดือน 6-7 ในปีมะเส็งนั้น
ครั้นเสด็จกลับถึงพระนครแล้ว ก็ทรงเริ่มปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดเหมือนสร้างใหม่ ได้เสด็จฯมาประทับคุมงานและตรวจตราการก่อสร้างด้วยพระองค์เองตลอดมา เสร็จแล้วได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า ‘วัดราชโอรส’ หมายถึงว่าเป็นวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชโอรสซึ่งเป็นผู้บูรณะ