วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Home / วัดภาคใต้ / วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต
วัดฉลอง ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จะเดินทางมานมัสการหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสและศัรทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้านการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาวจีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 นักท่องเที่ยวของทริปแอดไวเซอร์รายหนึ่งกล่าวว่า “เป็นวัดที่มีความสวยงาม ตระการตา มีทั้งอุโบสถ และเจดีย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะพระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีความอลังการเป็นอย่างยิ่ง”

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต