พระ 6 รูป เดินเท้าจาก พัทลุง มุ่งหน้าไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย ไม่ขอรับปัจจัย

Home / ทั่วไป / พระ 6 รูป เดินเท้าจาก พัทลุง มุ่งหน้าไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย ไม่ขอรับปัจจัย

พระ 6 รูป เดินเท้าจากวัดใน จ.พัทลุง มุ่งหน้าไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ชี้ ไม่ขอรับปัจจัย เพราะมีความพร้อมทุกด้าน ขอรับเพียงน้ำ และอาหารที่จำเป็นเท่านั้น

มีพระ 6 รูป ได้ออกเดินเท้าจากวัดใน จ.พัทลุง เพื่อไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย คาดว่าจะใช้เวลา 5 เดือน ระหว่างทางจะไม่รับถวายปัจจัยโดยเด็ดขาด จะรับเพียงน้ำ และอาหารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

โดย พระใบฎีกาสมโชค ปุญญผโล เจ้าอาวาสวัดปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เผยว่า การเดินทางครั้งนี้ จะเดินเท้าจาก จ.พัทลุง ไป จ.เชียงราย ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง เป้าหมายเดิมจะเดินผ่านไปทางประเทศเมียนมา เนปาล และเดินต่อไปถึงประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากทางประเทศเมียนมา ไม่สามารถออกหนังสือจากเมียนมา ไปยังประเทศเนปาลได้ จึงจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินจาก จ.เชียงราย ไปถึงประเทศเนปาล และจะเดินเท้าต่อไปยังประเทศอินเดีย

โดย พระใบฎีกาสมโชค ปุญญผโล เจ้าอาวาสวัดปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เผยว่า การเดินทางครั้งนี้ จะเดินเท้าจาก จ.พัทลุง ไป จ.เชียงราย ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง เป้าหมายเดิมจะเดินผ่านไปทางประเทศเมียนมา เนปาล และเดินต่อไปถึงประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากทางประเทศเมียนมา ไม่สามารถออกหนังสือจากเมียนมา ไปยังประเทศเนปาลได้ จึงจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินจาก จ.เชียงราย ไปถึงประเทศเนปาล และจะเดินเท้าต่อไปยังประเทศอินเดีย