พระพุทธรูป ไหว้เสริมศิริมงคลรับปีใหม่

Home / พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ / พระพุทธรูป ไหว้เสริมศิริมงคลรับปีใหม่

หลวงพ่อชินประทานพร วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่มีความใหญ่โตกว้างขวาง มีหลวงพ่อชินประทานพรเป็นพระประธาน โดยเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ ด้านบนของวัดมีความสดชื่นของลมที่พัดเย็น โดยมีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร ใหญ่โดดเด่นอลังการ เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ทุ่งนา บ้านเรือน ทิวเขา และเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง 67 เมตร 85 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปองค์ยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทย บริเวณฐานจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อใหญ่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองร้อยเอ็ดอย่างมาก นอกจากนี้ในบริเวณวัด ยังเป็นที่ตั้งศูนย์งานพระธรรมทูต และโรงเรียนปริยัติธรรมอีกด้วย สล็อต-ออนไลน์.net