พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันอาทิตย์

Home / วัดประจำวันเกิด / พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันอาทิตย์

สำหรับพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ในจังหวัดนครพนมนั้น เริ่มจาก “พระธาตุพนม” ซึ่งเป็นพระธาตุองค์หลัก ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอกอีกด้วย พระธาตุพนมไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนม แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน รวมไปถึงพี่น้องชาวลาวด้วยเช่นกัน

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุเก่าแก่ ในอุรังคนิทานซึ่งเป็นตำนานการสร้างพระธาตุพนมได้กล่าวไว้ว่า ในราว พ.ศ. 8 พระกัสสปะเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) มาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้า (สถานที่ตั้งของพระธาตุในปัจจุบัน) มีบรรดากษัตริย์ในเมืองใกล้เคียงมาช่วยสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สมพระเกียรติ

หลังจากการสร้างครั้งแรก พระธาตุพนมก็ได้มีการบูรณะอีกหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการต่อเติมเสริมรูปแบบไปบ้าง แต่ครั้งที่พระธาตุพนมเปลี่ยนรูปแบบไปมากที่สุดคือเมื่อ พ.ศ. 2518 เมื่อพระธาตุพนมได้พังทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ รวมถึงมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แต่ได้รับการบูรณะให้แข็งแรงสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ