พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

Home / วัดประจำวันเกิด / พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน ซึ่งปกติไม่ค่อยได้มีคนกล่าวถึงมากนัก เนื่องจากเพิ่งก่อสร้างเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม องค์พระธาตุมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายองค์พระธาตุพนมที่สร้างในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 พรรษาhttps://bbet88.com มีความสูงประมาณ 40 เมตรค่ะ

สำหรับวัดมรุกขนครนั้นเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตจนเมื่อถึงปี 2320 ตัวเมืองได้ถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพัง และยังเกิดโรคระบาดในเมือง ทำให้มีผู้คนตายจากโรคระบาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ย้ายที่ตั้ง ไปที่บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม โดยที่บริเวณนั้นมีชื่อว่า “บ้านเมืองเก่า” และจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีซากปรักหักพัง ของเมือง และวัดให้เห็นอยู่

คาถาบูชา ให้บูชาองค์พระธาตุมรุกขนคร ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม ท่องคาถาประจำวันเกิดว่า คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ